Στοιχεία Εταιρείας

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣΕπωνυμία: ........................

Διακριτικός Τίτλος: ........................

Α.Φ.Μ.: ........................

Δ.Ο.Υ.: ........................

Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ.: ........................

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΕΜΗ: ........................

Διεύθυνση: ........................

Περιοχή: ........................

Τ.Κ.: ........................

Τηλέφωνο/Fax: ........................

Κινητό: ........................

email: ........................

Ημερομηνία 1ης χρήσης: ........................

Κεφάλαιο:........................

Διαχειριστής: ........................

ΑΦΜ Διαχειριστή: ........................

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΩΝΑ) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΑΦΜ:
...............

ΑΡ. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ:
...............

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ...............

Τ.Κ.:
...............

ΠΕΡΙΟΧΗ:
...............

ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:
...............
Β) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΑΦΜ:
...............

ΑΡ. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ:
...............

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ...............

Τ.Κ.:
...............

ΠΕΡΙΟΧΗ:
...............

ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:
...............